Auline rahupäev — pühalik aeg, eemale jäänud kõik mure ja vaev. Kiidame Sind Sinu palge ees, Issand, Su templi eesõuede sees.

Kordus: Auline rahupäev, tervitan sind! Taevase rahuga täidad sa mind. Au, kiitus ja tänu rõõmsas laulus kõlagu Päästjale kõikide suust!

Auline rahupäev — töö järele leian ma kosutust nüüd endale. Taevase Isa poolt toidetud saan ja Tema tõotustes hingama jään.

Auline rahupäev — rõõmuga ma tulen ka Päästjat nüüd ülistama. Temale täiesti pühendan end, sest Tema igavest’ armastab mind.