"Ma tulen taevast ülevalt, häid sõnumeid toon teile sealt. Neid toon nüüd teile rõõmuga, neist tahan kuulutada ma.

Üks laps on täna sündinud. Ta ammust ajast tõotatud. See kaunis, ilus lapsuke on teie rõõm ja kallis õnn.

On Issand Jeesus Kristus see, kes aidata võib hädades. See on see Õnnistegija, kes teie patud kustutab.

Kõik elu saate Tema käest ja jõudu Tema armu väest — siis võite taevas meiega kord igavesti elada!" Nii kõlas võimas inglihääl kord ammu öise välja peal. See rõõmusõnum pakub veel siin troosti, julgust eluteel.