Hing, rõõmust, õnnest hõiska sa Petlemma sõime ees ja Päästja sünnist rõõmusta siis hardas palvuses!

Sind otsib Taevaisa arm, mis ilmus Kristuses, et vaikiks valu, lõpeks hirm nüüd pühas valguses.

Sa usu Isa armastust, see öösse valgust toob. Ja siis, kui ootad halastust, su elu uueks loob.