Laul kõlab kõrgel taevateel: "Au olgu Jumalal’ ja inimestest hea meel ning rahu taeva all!" Kõik mure, lein nüüd möödunud, on lõppenud me vaev. Meil’ Lunastaja sündinud, nüüd käes on rõõmupäev.

Ta jättis maha taeva-au, et patust päästa meid. See oli Isa armunõu, mis Poja ohvriks tõi.

Nüüd kõlab minu südamest mu Päästjal’ tänulaul. Ta päralt ikka igavest’ on vägi, riik ja au.