Pühalik öö, millal karjastel’ ilmus taevaste lauljate juubeldav koor. Imelist sõnumit inglite laulus korrakem üheskoos, vana ja noor!

Kordus: Au nüüd olgu Jumalale kõrgel taevas üleval! Rahu maa peal, inimestest Jumalal on veel hea meel.

Imelist laulu, mis üllatas maailma, aastaid on lauldud, see ikka veel uus! Teised kui vajunud unustushõlma, laul Päästjast kõlab veel miljoneil suus.

Kaunis see sõnum, mis karjastel’ andis külluses rõõmu sel Petlemma ööl. Jeesus, me Päästja siis maailma sündis — imetle Jumala armastustööd!

Südamest kaovad kõik kurbusevarjud, Petlemma täht kui seal särama lööb. Veel selle valgusel paljud, nii paljud leiavad Jeesuse pimedas öös!