Nüüd paistab meile kaunisti, kui koidutäht nii selgesti, me Lunastaja Jeesus. On Taavetist Ta sündinud ja kuningaks meil’ kroonitud, kui Isai kännu võsu. Helde, püha, Sinu läbi, kes mu abi, elan mina, sest mu elu oled Sina.

Mu süda, Issand, süüta Sa nüüd oma armutulega, siis armastan Sind üha! Mind aita, et ma ligimest võin armastada südamest ja olla puhas, püha! Issand, Sina õpeta ja kasvata mind armu läbi, Sinult üksnes tuleb abi.

Rõõm tuleb mulle Jumalalt. Ta arm ja heldus ülevalt mu saatjad ikka olgu! Oh, Jeesus, Sinu armastus, Su ohvrisurm ja kannatus mull’ õnnistuseks tulgu! Issand, tule, lohutajaks, rõõmustajaks ole mulle, minu elu kuulub Sulle!