Aastat uut nüüd tahan ma, Jeesus, jälle alata. Muuda uueks ka mu meel, juhi, kanna õigel teel!

Anna tahet võidelda kurjuse ja patuga! Minu vaimu valgusta, tõde tundma õpeta!

Kaitse oma kogudust, kingi usku, armastust meile, Sinu lastele, kes Su nime kanname!