Õlipuu varjus vaiksel ööl seal Jeesus palvetab. Algamas raske ristitee. Ees palju võidelda. Kannatab Jeesus minu eest sel Ketsemani ööl. Palvetab Jeesus sinu eest sel Ketsemani ööl.

Palvetab Jeesus, pisarad Ta palgel veerevad. Üksinda oma Isaga veel tahab kõnelda. Kõneleb minust Isaga sel Ketsemani ööl. Räägivad sinust pisarad sel Ketsemani ööl.

Rõhutud patukoorma all, Ta maani kummardab. Jumalik püha Ohvritall end ohvriks valmistab. Kannatab Jeesus minu eest sel Ketsemani ööl. Palvetab Jeesus sinu eest sel Ketsemani ööl.