Ma surin sinu eest ja vere valasin. Su ostsin surma käest, tee ellu avasin. [:Ma tegin seda sinule, mida teed sa minule?:]

Ma kodust taevasest su pärast lahkusin ja sinu päästmiseks ka surma astusin. [:Ma tegin seda sinule, mida teed sa minule?:]

Su eest ma ristil veel, täis piina, palusin ja Isalt sinule ma armu anusin. [:Ma tegin seda sinule, mida teed sa minule?:]