Su ristilt, Kristus, kiirgab vägi, Su ohver suurim kingitus! Sa usklikele elujõgi, kust hoovab meisse elu uus. Sa annad troosti südamele ja nõrku põlvi kinnitad ning astuma Su tõeteele meid Sõna kaudu juhatad.

Küll võitu veest ja tulest saanud siin paljud Sinu ristiväes, Su tõotusi usaldanud, kui olnuks oodatu neil käes. Su läbi päästetute hulgad on võitjaiks jäänud usuteel, Su armust jääva kodu palgaks nad peagi saavad Sinu käest.

Nüüd sirutame Sinu poole me usus oma palvekäed. Kõik usaldame Sinu hoolde, Sa meie vajadusi näed! Meil’ anna jõudu, et ei väsi meist ükski, käies võiduteel. Sa ulata meil’ oma käsi, käi ise võitjana me ees!