Kõik laulge Päästja armastusest, kes ristisurma kannatas ja meie hinged eksitusest ning hukatusest lunastas. Me Sulle tänu, kiitust toome, truu Jeesus, ja Sind kummardame.

Oh, Jeesus, õpeta, et mina võiks kõike siiralt uskuda, mis oma Sõnas räägid Sina, ja selle järgi elada! Siis südames Sind ikka kannan ja tänu, kiitust Sulle annan.

Siin on see püha elujõgi, mis voolab Päästja haavadest. Siin on see imearmu vägi, mis antud meile päästmiseks. Me selle eest Sull’ tänu toome, truu Jeesus, ja Sind kummardame!

Nüüd tahan Sulle ustav olla, mu Jeesus, elus, surmas ka. Ja ükskord Sinu riiki tulla mind luba, Õnnistegija! Seal võin Sind paremini kiita ja tänukooriga end liita.