Kristus üles tõusnud! Süda, rõõmusta! Surma jäävalt võitnud eluväega Ta. Võitjad võime olla ühes Temaga. Kiitust Jumalale laulgem rõõmuga!

Kordus: Hõisake nüüd rõõmsalt: "Kristus elab veel!" Surmast ellu avas meile pääsetee. "Kristus üles tõusnud!" laulgu meie keel. Risti oli löödud, aga elab veel.

"Mine nüüd, sa, Maarja, mine kuuluta jüngritele seda püha tõde ka!" Tänagi nii veenvalt kõlab Päästja hääl, kinnitades meile: "Mina elan veel!"

"Kinnita nüüd veelgi Peetrusele ka, andeks olen andnud, et mind salgas ta. Ütle, et ma elan, teda armastan ja ka ennast ise talle ilmutan."

Jüngritele Jeesus ennast ilmutas. "Rahu olgu teile!" — nii Ta tervitas. Sellest rahust nüüdki osa saavad need, kelle hingetemplis Jeesus elab veel.