Halleluuja! Üles tõusnud on me Issand suures väes! Teda surm ja haud ei hoidnud, võitis vaenlase Ta väes! Üles tõusnud on me Jeesus, kiitke Teda, kõik maailm!

Halleluuja! Üles tõusnud on me Issand säraga! Tema surm on lahti teinud meile eluvärava. Üles tõusnud on me Jeesus, ainult Temas elu on!

Halleluuja! Üles tõusnud on me Issand võitjana! Kõiki võitjaid kodumaale varsti viima tuleb Ta! Üles tõusnud Issand — Võitja — Talle kõlab tänulaul!