Võimsalt kõlab viimne sõnum üle kogu meie maa. Ei nüüd aega ole enam — vaata, Issand tuleb pea! Au ja kiitus Jumalale, kes meid hoiab taevateel. Tema viib meid kodumaale, kus Tall’ kiitust laulame.

Hoiatusi võta kuulda, ära mitte hiljaks jää! Kõik, mis paha, jäta maha, kohus kiirelt läheneb. Võitle hästi, lahti värav — usu, looda, palu nüüd! Ees sind ootab linn nii särav. "Hilja!" — see on hirmus hüüd.

Piibli ettekuulutused kõikjal kiirelt täituvad. Püha Vaimu õnnistused rikkalikult langevad. Issand Jeesus varsti ilmub oma rahvast koguma. Teda näevad kõigi silmad, kui Ta tuleb auga.