Jeesus ütleb armastuses: "Usalda mind! Ära murdu kannatustes, usalda mind!

Kordus: Kanna risti armastuses, usalda mind! Püha Vaimu valgustuses, usalda mind!

Öö on pime enne koitu, usalda mind! Julgelt peale, siis saad võidu, usalda mind!

Rõhub sind ka mure alla, usalda mind! Ainult nii võib abi tulla, usalda mind!"