Las Jumal seab siin kõik su elupäevad. Sa oled Tema laps ja pärija. Kui torm ja lained sulle hirmu teevad, sind pole siiski unustanud Ta. Las Jumal juhib iga silmapilk, siis võid ka tormis olla rahulik.

Las Jumal seab siin sinu elu nõnda, et õnnelik võiks olla sinu tee. Siis saad Ta sõna ustavust sa tunda — kuis lubanud Ta, nõnda sünnib see. Kui kõnnid alati sa Temaga, siis iial häbisse ei sattu sa.

Kui Jumal võib siin sinu südant täita, et patuhimul pole ruumi seal, siis võid kõik kurjad kiusatused võita ja julge olla Tema teede peal. Kõik oma elu Talle pühenda ja looda armu peale kindlalt sa!