Sel hardal hetkel tervitame teid, armsad noored, siiralt südamest! Ja tänutundes palvetame kui sõbrad ühes meeles teie eest, et Issand ise oleks teiega ning jagaks õnnistusi armuga.

Teid püha Jumal julgustagu, kui kohustused rasked, tõsised! Vaim eluradu valgustagu, et ööski paistaks taevatähised! Teed näitab Kristus teile ja Ta rist ka siis, kui ees on palju võitlemist!