See tund, mis saabunud on täna, on ilusaim me eluteel. Nüüd liigutatud südamega ja usaldava palvega Su ette, Issand, tuleme — Sa ühenda me elutee.

Kui abielu püha truudust üksteisele me tõotame, siis aita, Issand, seda tõotust et iialgi ei murraks me! Tee armastuses tugevaks, siis jääme kindlaks, ustavaks!

Kas helged tulevased päevad, meil teadmata see praegu on. Kas ootavad ees mured, vaevad või naeratab meil’ vastu õnn? Kui Sina, Jeesus, meiega, siis võime julgelt rännata.