Nüüd, Issand, pühitse see koda siin, et templiks Sinule jääks lõpuni. Sa oma Vaimuga meid kõiki valgusta! Issand, nüüd pühitse see koda siin!

Las tõde pühitseb me südamed. Valgusta Sõnaga me elutee! Aita meid kuulata, kui räägid meiega! Issand, nüüd pühitse see koda siin!