Oh, vägev maa ja taeva Looja, kes elad suures, pühas kõrguses, me Sulle pühendame koja! Nüüd tule, ela nendes ruumides. Sa ise meile seda pühitse, et kõlbaks templiks, Issand, Sinule.

Su ohvrialtariks ta olgu, kus kummardume hardas palvuses. Kõik palved Sinu ette tulgu, kui usus alandume Sinu ees. Sa kingi rahu, taevaõnnistust ja oma kalli Vaimu lähedust!