Jumalaga, kuni näeme kord! Karjasena hellalt varjab meid Ta oma väikses karjas, kuni igavikus näeme kord.

Kordus: Tema juures, Tema juures ülal taevas trooni ees näeme jälle, näeme jälle. Jumalaga, kuni näeme kord!

Jumalaga, kuni näeme kord! Alati Ta meie juures valudes ja õnnes suures, kuni igavikus näeme kord.

Jumalaga, kuni näeme kord! Tormist Ta meid läbi kannab, kiusatustes võidu annab, kuni igavikus näeme kord.

Jumalaga, kuni näeme kord! Tõelippu tõsta aitab See, kes surmas valgust näitab. Tema juures näeme jälle kord!