Suur on Su ustavus, Jumal, mu Isa. Muutuse varju ma Sinus ei näe. Püha ja õiglane, heldusest rikas oled Sa olnud ja igavest’ jääd.

Kordus: Suur on Su ustavus, suur on Su armastus. Mulle Su arm igal ajal on uus, jagades külluses, mida mul vaja. Suur on Su ustavus, Su armastus.

Talv, suvi, lõikusaeg, õilmitsev kevad, kuu, päikse, tähtede muutmatu käik koos kõige looduga laulavad Sinust — Su armu, ustavust kiidavad kõik.

Pattude andestus, rahu, mis püsiv, Su kallis lähedus saatjaiks mu teel. Võitluses jõudu mull’ kingid, kui väsin. Suur on Su armastus, Su halastus.