Kui kord igavene hommik koidab kuldse säraga, pärliväravad siis taevas avatud. Lunastatud hulgad suured nendest sisse lähevad, võiduhõiskeist taevaruumid kajavad.

Kordus: [:Kui meid Issand koju kutsub,:] kui meid Issand koju kutsub, siis me taevakoju jääme igavest’.

Igast suguharust kutsub Issand sinna võitlejaid, kelle usk on kindlaks jäänud raskustes. Lunastatud oma Päästja kalli ohvriverega, nüüd nad Siionisse jäävad elama.

Peagi võimas lauluhelin kõlab läbi taevaste, Jeesus kuningana ilmub au sees. Sellest pulmapeost võime osa võtta meiegi, kui me ustavateks jääme lõpuni.