Üle mägede tippude näen usus maad, püha linn seal ehitatud üleval. Jõudnud üle elu kõrgeist mägedest, võime leida seal kord eluaseme.

Kordus: [:Kodu ligi meil!:] Vaat’, kuis särav kodu kätte paistab ju läbi pärliväravate hiilgavalt! Sinna peagi jõuame ja jääme ka! Kuula — inglilaulud juba kõlavad! Kodu ligi meil!

Pühakirjas on kirjutatud selgesti linnast, mis on valmistatud võitjaile. Juba näeme seda ususilmaga sellel ustavaile tõotatud maal.

Armas sõber, kas sina oled nende seas, kes kord võitjatena taevalinnas koos? Võta vastu kojukutse Jumalalt, veelgi ootab sind Ta koduväraval.