Kui kord viimne pasun hüüab ja kui Issand kogub meid, siis me üksteist näeme Päästja trooni ees. Tema viib meid Talle pulma — sinna läheme siis kõik — surematu, loendamatu õnnis hulk.

Kordus: Näeme üksteist jälle, siis kui juubliaastat pasun kuulutab. Näeme üksteist jälle, sõpradega kohtumine rõõmustab.

Siis, kui hüüab püha ingel: "Lõppenud on armuaeg!" — ja kui Lunastaja viib meid taevasse, mängime siis kuldseil kandleil, oma Päästjat kiidame, igavesil keelil rõõmsalt laulame.