Kui armsad nende sammud on, kes rõõmsalt hõisates ja lauldes kuulutavad siin, mis käskind Kuningas.

Kordus: Halleluuja! — me rõõmsalt laulame. Su põllul, Issand, me hoolsalt töötame. Oh, läkita veel ustavaid nüüd vilja koguma, et oleks rohkelt tulijaid Su riiki elama.

Oh, Issand, rohkem lõikajaid nüüd tööle saada veel, sest põllud on ju valged nüüd ja aeg on õhtu eel.

Ja kuigi kõik me maine töö kord tules otsa saab, meil’ siiski taeva aitades kuldvili alles jääb.