Lõikuse Issand sind kutsub — kuule, kuis kõlab Ta hääl! Valminud vili ju ootab, rutta tööpõllule veel! Kutse see kõigile kõlab. Tõtta, sest õhtu pea jõuab! Hoolsasti sidugem vihke ja kogugem lõikust nüüd!

Kordus: Kuule, kuule nüüd, sulle kõlab veel see hüüd: Tööle tõtta sa rõõmsa meelega, tööta hoolega, õhtu jõuab pea! Rutta nüüd valminud põllule lõikust veel koguma.

Ammu on küps juba vili — lõikaja, kiirusta töös! Eks varsti tööpäev ju lõpe, öö pime saabumas ees. Seepärast täna nüüd vasta: Issand, ma tahan ka minna päästetud hulgaga kaasa, et lõikust veel koguda!

Vaata, kuis kannavad kokku vihke nii kuldseid nad seal! Saabumas kiiresti õhtu — tehkem, mis suudame veel! Ärge siis aega nüüd viitke, põllule kiiresti minge! Aidake hoolega üksteist, et lõikust veel koguda!