Me Jumal on see varjupaik, mis tormi ajal seisma jääb. Ta annab armust meile kõik, mis rännuteedel tarvis lä’eb.

Kordus: Jah, Jeesus on me kalju siin kõrbemaal, siin kõrbemaal, siin kõrbemaal. Jah, Jeesus on me kalju siin kõrbemaal, mis igavesti seisma jääb.

Ta kõnnib ise meie ees, meid ööl kui päeval juhatab. Jehoova koja õuedes me kartlik süda rahu saab.

Kui tuuled, tormid möllavad ning hädaoht ka hirmutab, kui lained kõrgeks tõusevad, see kalju kindlalt seisma jääb.