Oh, usu, et Jumal täiesti on truu, Tema päästab ja hoiab meid. Kes tõesti siin usub, mida öelnud Tema suu, leiab lõpmata õnne nüüd.

Kordus: [:Oh, usu sa!:] Oh, usu sa, usu sa — Ta on tõesti truu!

Oh, vaata Ta imeväärset kätetööd — päikest, kuud, tähti, merd ja maad. Eks hoia neid Looja, et nad käivad seatud teed, kas sa kahelda nüüd veel saad?

Ta Sõna ju igavesti kindlaks jääb — Pühakiri ei valeta! Ta truudus veel seisab siis, kui maailm hukka lä’eb, usu kõike, mis öelnud Ta.

Mu Issanda truudus on kui kindel linn — Ta jääb truuks kuni surmani! Ja kui ustav Jumal meid ka kindlad leiab siin, siis Ta aitab meid alati.