Nii nagu vari me elu siin on — päev-päevalt lühemaks jääb. [:Kiiresti möödub kõik ajalik õnn, lennates minema lä’eb.:]

Päevad ja tunnid, mis mööda on läind, tagasi tulla ei saa. [:Jumala silmad on seda kõik näind, kuidas neid tarvitand sa.:]

Ilusaim lootus su nooruse eas äkki siin lõppema peab. [:Langeb kui kõrs surmavikati ees, enne kui arvata teab.:]

Et meie elu nii kiiresti lä’eb, valva siis, õde ja vend. [:Nõua sa armu ja õndsust, mis jääb. Jeesus nüüd kutsub veel sind.:]