Nüüd Kõigevägevama inglid nende ümber leeri löövad, kes siin Tema püha nime austavad.

Kordus: Ta tule- ja pilvesambas veel saadab, saadab meid siin armuga. Ta tule- ja pilvesambas veel saadab, saadab taevarahuga.

Kui viletsus meid ümber piirab, siis Ta armastus meid varjab. Kotkatiivul kannab Ta meid päeval, ööl.

Me loodame Ta abi peale pikal reisil kodumaale. Eesmärk — jõuda taevalinna — südames.