Kas olen ristivõitleja ja pärin õnnistust, kui Jeesusega ühes ma ei kanna teotust?

Kus teiste verest punab tee, kas otsin kergust seal? Kui teised lä’evad läbi jõe, kas seisan kalda peal?

Kas mul ei ole vaenlasi, kas mul ei ole tööd? Kas petis maailm kavalalt mind kannab oma teed?

Et võita, peame võitlema — Mu Jeesus anna Sa nüüd jõudu, et koos Sinuga võin vaenlast võita ma.