Palvele end valmista, tulles pühakotta! Raskused kõik unusta, murekoormad jäta! Vahemees Isa ees Tema on, kes kuuleb, hädas appi tuleb.

Palu lihtsalt, vägevalt; Issand kuuleb seda, kes Ta ette elavalt kannab oma häda. Kõrgele taevasse tõusku meie palved, ühendatud hääled!

Kui sa armuuksele koputad ja hüüad, tõstad käed kõrgele, küll siis abi leiad. Isa seal trooni peal vaatab kõigi peale, kuuleb meie hääli.