Jeesus, Sinu juurde tulen, ohvritalleks mulle oled. Sina ennast surma andsid, minu ülekohtu kandsid. Eluleivaga mind sööda, eluallikast ka jooda. Sina tundsid surmavalu, tõid mull’ igavese elu.

Sa mu kallis Lunastaja, minu patu lepitaja. Sinu armu peale loodan ja Su armust elu ootan. Armutrooni ette tulen, usu läbi julge olen, et Sa mindki nüüd ei põlga ega arva süüks mu võlga.