Hommik on tõusnud, valgus on teel.
Päike on taevas, päev uus on ees.
Musträstas laulab, hõisates kiidab,
Jumalat kõrges kiidab ka maa.

Alan'd on päev uus, tänu, et valgus
on elu loonud minulgi siis.
Tänades Loojat võin laulda kiitust.
Rõõm on nii laulda, halleluuja!

Taevas on selge, maa peal on rahu,
sudames hõiskab inglite koor.
Sa kiida Loojat, kes annab elu
ja sünnib valgus sinugi sees.

Issandat kiitkem, kui jõuab päev.
Tema võib võita surmagi väe.
Tema on päike kõigil me teedel,
hõisakem Talle, halleluuja!