Kogu elu mure, vaev su kõrval käinud,
Alati on süda rahutu sul olnud,
Usu Jeesust, Tema juures õnn on jäädav,
Usu vaid Jumalat.

Päevast päeva aina otsid elumõtet
Kardad teadmist, et su elutee kord lõpeb,
Usu Jeesust, Ta sind iialgi ei jäta,
Looda vaid Temale.

Kogu elu mure, vaev su kõrval käinud,
Alati on süda rahutu sul olnud,
Usu Jeesust, Tema juures õnn on jäädav,
Usu vaid Jumalat.