Mu süda, ärka üles ja kiida Loojat lauldes,
kes kõik head meile annab ja muret ikka kannab.

Su sõna tõeks on läinud, ma olen päeva näinud.
Ei häda saanud mu ligi, mind varjas sinu vägi.

Mu Jumal, nii kui öösel mind hoidis Sinu käsi,
nii päeval ka mind kanna, mul inglid varjuks anna.

Ka töös mind ise aita, mis õige, mulle näita.
Su hoolde kõik ma jätan, mis iial ette võtan.

Su heldus jäägu mulle, mu süda templiks Sulle.
Su Sõna mind siin toitku, teed taeva poole näitku.