Ole mu nägemus, siht silme ees,
Issand, Sa valitse mu südames.
Anna mul mõtteid, mis vääriksid Sind,
Seisku mul meeles mu õndsuse hind.

Usun, et võitlustes tõstad Sa käe,
kaitsed mind, kõrvale viid vaenuväe.
Varjupaik oled, mu kindlusevall,
Su vägi varjab mind siin taeva all.

Issand ja Kuningas, Sind palun ma,
et taevakoju mind juhiksid Sa!
Olgu mu ümber ka pimedaim öö,
Mu lootus Sina, Su lunastustöö.