Hevenu shalom alehem,
hevenu shalom alehem,
hevenu shalom alehem.
Hevenu shalom, shalom, shalom alehem.

Me teile soovime rahu,
me teile soovime rahu,
me teile soovime rahu.
Soovime rahu, rahu, rahu teile me.

Hevenu shalom alehem,
hevenu shalom alehem,
hevenu shalom alehem.
Hevenu shalom, shalom, shalom alehem.

Me teile soovime rahu,
me teile soovime rahu,
me teile soovime rahu.
Soovime rahu, rahu, rahu teile me