Uues Testamendis tuntud raamatud:
Matteus, Markus, Luukas ja Johannes,
Apostlite Teod, Rom, Kor, Gal, Ef, Fil,
Kolos, Tes, Tim, Tiit, Fileemon, Heebrea,
Jakoobuse, Peetruse, Johannese, Juuda kirjad,
Jeesuse Ilmutusraamat lunastusest,
Mille sai Johannes Patmose saarel –
Lõpuaja suure rõõmusõnumi.