Varsti, üsna pea saame näha Kuningat.
Varsti, üsna pea saame näha Kuningat.
Varsti, üsna pea saame näha Kuningat.
Halleluuja, halleluuja, saame näha Kuningat.

Kaovad pisarad, saame näha Kuningat...
Kaovad pisarad, saame näha Kuningat...
Kaovad pisarad, saame näha Kuningat...
Halleluuja, halleluuja, saame näha Kuningat.

Surm on võidetud, saame näha Kuningat...
Surm on võidetud, saame näha Kuningat...
Surm on võidetud, saame näha Kuningat...
Halleluuja, halleluuja, saame näha Kuningat...