Ref. Vii mägedele sõnum, hõiska see üle maailma.
Vii mägedele sõnum: on Kristus sündinud.

Kui olin ahastuse, ja hinge rõhus süü,
siis kõnelesin palves; mu Issand, aita nüüd.

Ref. Vii mägedele sõnum, hõiska see üle maailma.
Vii mägedele sõnum: on Kristus sündinud.

Kui olin üksinduses ja tulevikuta,
siis Isa armastuses meil saatis Aitaja.

Ref. Vii mägedele sõnum, hõiska see üle maailma.
Vii mägedele sõnum: on Kristus sündinud.

Üks ingel astus alla ja ütles: Rahu teil!
Nüüd pole vaja karta, sest Päästja sündin’d meil!

Ref. Vii mägedele sõnum, hõiska see üle maailma.
Vii mägedele sõnum: on Kristus sündinud.

Ei hülga Ta,vaid kannab ja kaitseb kurja eest.
Ta meile leiva annab ja päästab häda seest.

Ref. Vii mägedele sõnum, hõiska see üle maailma.
Vii mägedele sõnum: on Kristus sündinud.