Õhtu on, linn see särab tuledes.
Inimlaps otsib üksi koduteed.

Õhtu on, väsind asfaldist on jalg.
Inimpoeg - kas siin paika ongi tal?

Õhtu on, Isa varja öisel teel
seda, kes pole kodu leidnud veel.